Kentsel Dönüşüm

kentsel dönüşüm kentin veya şehirlerin kendine özgü dokusunu bozan, doğal afetlere dayanıksız ve kaçak yapılmış yerleşim alanlarının yeniden planlanarak inşa edilmesi ve kentin dokusuna uygun hale getirilmesidir.

Reklamlar